Формат

 

 

Общностен събор

 

 

8 дни, неделя до неделя

 

16.08 – 23.08.2020

новолуние

19 август 05:42:41

Предстои 12-то поред училище по съ-творчество, споделени отговорност и
грижа.

Нов формат – общностен Събор

Новото време изисква проявление на новите културни достижения в областта на творчеството, науката, образоването, икономиката.

Достижения които ще ни доближават към по-пълноценното осъзнаване на неизменният ред в природата - неразривната свързаност на всичко и всички.

Беглика еволюира заедно с тези достижения, в общностен Събор.

Програмата - отворен код зависеща от всички нас, а музиката тиха, фина, акустична се ражда в дух на заедност.

Беглика се ражда в споделения принос

между 2 категории участници:

1.Доброволци

Това са хората подпомагащи подготовката и случването на събора чрез доброволен труд. Част от доброволческият екип работи с дневни възнаграждения, за да подсигури основата за проявление на колективния ни потенциал и дух.

2.Съ-творци

Съ-творци сме всички посетители и създатели на цялото съдържание на събора. Всички допринасяме на споделен принцип чрез минимално дарене, с което се покриват базовите разходи. Дарението ви дава право на вход за 8-те дни.

Програмата се осъществява на отворен принцип и всеки е добре дошъл да се присъедини.