Беглика Хородея

 

14-18 Август 2019

ХОРОДЕЯ е споделено проявление на свят в който традицията допълва иновацията, социумът мирува с природат, а духът е в баланс с материята. ХОРОДЕЯ е естественото продължение на дългогодишен процес на обединяване, съ-творяване и обогатяване.

ХОРОДЕЯ е социално-икономическа среда, в която всеки е част от общността и е благодарен заради самото съществувание. Мечтите продължават да се превръщат в реалност!

Координацията на фестивалната организация се осъществява от Фондация „Беглика“ в партньорство с Фондация „Хородея“. За повече подробности следете Фейсбука ни.

Подкрепи фестивала с ранна покупка на билет !

Актуализация на ценовата структура в сила от 08.02.18 !

 

 

1 EARLY BIRDS  –  до 31.12.18
Петдневен – 55 лв

Семеен* петдневен – 85 лв

 

2 РАННИ БИЛЕТИ  – до 01.03.19
Петдневен – 70 лв ;

Семеен* петдневен – 100 лв

 

3 РАННИ БИЛЕТИ  – до 01.04.19
Петдневен – 80 лв ;

Семеен* петдневен – 110 лв

 

4 НЕ ТОЛКОВА РАННИ  – до 01.06.19 
Петдневен – 90 лв ;
Семеен* петдневен – 120 лв

 

5 НЕ ТОЛКОВА РАННИ  – до 01.07.19 
Петдневен – 100 лв ;
Семеен* петдневен – 150 лв

 

6 ПРЕЗ АВГУСТ И НА МЯСТО  –  от 02.07.19 
Петдневен – 120 лв; Семеен* петдневен – 180 лв;
Петдневен билет за младежи от 15 до 17 години – 90.00 лв;
Еднодневен билет (за всеки от дните) – 35.00 лв.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА !

КАКВО ВКЛЮЧВА БИЛЕТЪТ?

Фестивалното съдържание, организация, охрана и държавна къмпинг такса.

ВАЖНО!

* Семейният билет важи само за семейства с дете(деца), които представят копие от акта за раждане на детето(децата) на входа на събитието. Присъствието на детето(децата) е задължително за валидноста на билета. ** Децата до 15 години не заплащзт входна такса. *** Всички малолетни и непълнолетни лица под 18-годишна възраст влизат в района на събитието само с придружител и предварително разпечатана, попълнена и подписана декларация от пълнолетния придружител – родител, настойник или трето лице, полагащо грижи за детето. Декларацията трябва да бъде попълнена в два екземпляра, като единият се оставя на охраната, а вторият остава в придружителя, в случай че му бъде поискана повторно. Един придружител може да води не повече от 2 деца, на които не е родител или настойник.