Беглика e пространство за алтернативна култура и проявление на силната ни връзка с природата, семейството и помежду ни.

Вече 11 години фестивалният формат еволюира в посока на все по-тясно споделяне и заедност. Днес ни предстои да заиграем един още по-значим и по-смел танц на единението.

Lidiya Kulekova 799

ХОРОДЕЙСТВИЕ

 

Хородея е споделена икономика.

В нея стойността на индивидуалното дело се измерва според приноса му към цялото.

Стремим се през 2020 г. да постигнем споделена цялост, в която парите ще бъдат заместени от ДАР.

Вярваме, че въвеждането на ДАР ще допринесе за ускоряване на общностното ни израстване
и така нужното ни днес единение.

beglika chechigo

КУЛТУРАТА НА ДАВАНЕТО ИДЕ

 

Да допринасяме за цялото е висша ценност.
Общностното съ-творение от чиста вътрешна потребност на много хора

започна още от самото начало и продължава. Създаването на фестивалното съдържание

сега ще осъществим на хородейски принцип.
При него всеки съ-творец участва в споделена ДАР икономика.

2017 Laura Paco 7

НАЙ-ВИСШЕТО ИЗКУСТВО

 

Музиката ражда се на място, а сцената е с малко киловати, защото тока произвеждаме си от генератор с Браун газ клетка. Транспортни разходи и пълен храноден покриват се,

а хонорарите се плащат в ДАР-чета.

 

Бъдете смели и участвайте!

beglika b

ФОНД НА ЗАЕДНОСТ

 

На място ще излъчим седем обединителни каузи, които ще развиваме занапред.

И пак заедно чрез даване ще усилим тази свързаност.

Защото създаването става с даване!

Lidiya Kulekova 1 copy

ОТПАДЪЦИ

 

На Беглика вече няма кофи за боклуци – сметта, която си си донесъл, е твоя лична отговорност.

Посуда лична за многократна употреба предоставяме, защото сметище в гората нямаме.

БЪДИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА

 

 

 

>>  СЪ-ТВОРИ БЕГЛИКА  <<