Формат

 

 

Общностен събор

 

 

5 дни, сряда до неделя

 

19.08 – 23.08.2020

новолуние

19 август 05:42:41

Мото

Редът в природата е неразривна свързаност на всичко и всички.Свързаност пораждаща се от непрестанният обмен на светлина, топлина и информация в цялата вселена

Беглика е сакрално пространство

където хората споделят, учат, развиват се, играят, творят отговорно към мястото, отговорни към себе си и цялата общност.

Предстои 12-то поред училище по съ-творчество, споделени отговорност и грижа

Беглика – общностен Събор

Форматът на Беглика еволюира в общностен Събор, който се случва чрез все по-споделен модел на взаимодеодействие. Понятието общност разбираме като подкрепа и принос според нуждите и възможностите си.

Програмата на Събора ще бъде изцяло отворена и ще зависи единствено от общностната ни потребност.

.

Съборът става достъпен за по-широк кръг от посетители и съ-творци. Това постигаме като свиваме организационните разходи значително, и те служат единствено за подсигуряване на базовите условия за провеждането на събора. Дали сборът ще е предимно акустичен или ще има ток и озвучаване, всичко зависи от общия ни дух

Доброволците и екипът работи почти изцяло доброволно, за да подсигури основата за проявление на колективния ни потенциал и дух.

Беглика се ражда в споделения принос

между три категории участници -Посетители,

Съ-творци и Съ-кредитори

1.Посетители

Гостите на Събора допринасят чрез минимално дарене, с което се покриват базовите разходи. Дарението ви дава право на вход за събор Бегика.

2.Съ-творци

Това са доброволците и създателите на цялата програма. Съдържанието на събора се осъществява на отворен принцип и всеки е добре дошъл да се присъедини.

3.Съ-кредитори

Това са хората подпомагащи случването на Беглика чрез финансиране на подготвителните работи за събора. Кредитирането на събора е без печалба и на собствен риск.

Пишете ни на beglika@gmail.com ако искате да се включите във финансирането на Беглика и за повече информация.