Беглика фест кани участници в програмата си

Всички потенциални участници в програмата на Беглика фест са призовани да заявят своето желание да се включат в десетото юбилейно издание, което ще премине под мотото „Десет стъпки по пътя“.

Артисти, занаятчии, изложители, хора занимаващи се с езотерични знания и духовни практик, спортни атракциони, търговци, кухни, барове и всеки друг, който би искал да даде своя принос към случването на Беглика фест, е добре дошъл да заяви интерес, като се регистрира в съответната секция:
– Артисти от различни изкуства
– Здраве и себепознание
– Търговци, занаятчии и изложители
(вкл. кухни, барове, спортни и други атракциони)

Очакваме вашите заявки до 31 май и дори след това.