Беглика фест 2018 - Десет стъпки по пътя

Който е бил на Беглика, я носи в очите и сърцето. Беглика фест в една дума е Магия – във всичко и най-вече в хората.

Първата стъпка беше през 2008 година, когато се роди Беглика фест. В началото бяхме седем организации и няколко ентусиасти. Наричахме се „Министерството на Свободата”

Всяка следваща стъпка беше учене в забавление – как да излъчваме, да попиваме, да свирим, да танцуваме, да осмисляме и да споделяме свободата и красотата.

Високи мощни ели, меки поляни за боси крака, хладни бляскави води и бреговете на Големия Беглик. Вечер – огньове и тъпани, голяма луна на черно одеяло, топли сладки приказки между непознати приятели, които се срещат веднъж годишно. Денем музиката цял ден не те пуска от танците с развети коси. И току-виж си пропуснал дискусиите, семинарите, йогата, театъра на импровизацията, танца на силата, а тишинавтите отдавна са заминали на своя остров.

Но дори и да лежиш на поляната в плен на магията и да наблюдаваш човешкия мравуняк, си обзет от щастието да си част от едно невероятно цяло. Само за 1, 2, 3, 4, 5 дни през последните 10 години. Пазиш си ги в сърцето цялата година, за да дочакаш следващата.

Как да опишеш Беглика фест? С една дума: Магия – във всичко и най-вече в хората.

Това не се описва. То се преживява. От 22 до 27 август 2018 година.

Пак по пълнолуние. Пак на язовир Голям Беглик.