Билети

Юбилейното десето издание на Беглика фест – Десет стъпки по пътя – ще се проведе от 22 до 27 август 2018 г.

Билети за Беглика фест 2018 могат да бъдат закупени по следните начини:
– От сайта ePayGo
– От касите на EasyPay
Обекти-партньори на EasyPay, от където можете да закупите билети.


ВИДОВЕ БИЛЕТИ

Early Birds, 6-дневен билет – 50.00 лв. (първите 150 билета)

Стандартен 6-дневен билет – 70.00 лв.

Юбилеен билет, 6-дневен билет с включени допълнителни услуги* – 100.00 лв.

Еднодневен билет за един ден от фестивалната програма (по избор) – 25.00 лв.

Групов билет (за петима) – 300.00 лв.**

Юношески билет, 6-дневен билет за младежи от 15 до 17 години – 50.00 лв.

Децата до 14 години влизат безплатно.***

Придружители на лица, които имат право на придружител по решение на ТЕЛК, влизат безплатно.

Билети на входа на събитието:
– Стандартен 6-дневен билет: 85.00 лв.
– Стандартен 6-дневен билет с подаръчен пакет: 100.00 лв.
– Юношески билет – 60.00 лв.
– Еднодневен билет – 25.00 лв.


КАКВО ВКЛЮЧВА БИЛЕТЪТ

Вашият билет включва: държавна къмпинг такса, водоснабдяване, електрификация във фестивалната зона, тоалетнизация, сметосъбиране и сметоотделяне, охрана, логистика, цялата фестивална програма с изключение на Островът на тишинавтите, въжените елементи и лодките.

Поемайки и финансова отговорност към Беглика фест, вие помагате да направим нашия фестивал заедно и да създаваме необикновена общност от търсещи и творящи хора.


ВАЖНО!

Фестивалът ще ограничи броя на продадените билети до 2200. Ограничението за брой присъстващи касае ангажимента ни към средата и природата в местността, наложена от желанието ни да управляваме отпечатъка, който фестивалът оставя върху мястото. До момента, за 9 години сме успели да спазваме това условие, без да има хора, които са били върнати или не сме допуснали поради пренасищане.

––––––––––––––––––––––––––––––

* Допълнителните услуги могат да бъдат: водни атракциони, участие в програмата на тишинавтите, лични сеанси по астрология и таро, персонална музикална терапия, масаж и др.

** Всички членове на групата трябва да бъдат заедно на входа на събитието.

*** Всички малолетни и непълнолетни лица под 18-годишна възраст влизат в района на събитието само с придружител и предварително разпечатана, попълнена и подписана декларация от пълнолетния придружител – родител, настойник или трето лице, полагащо грижи за детето.

Декларацията трябва да бъде попълнена в два екземпляра, като единият се оставя на охраната, а вторият остава в придружителя, в случай че му бъде поискана повторно.

Един придружител може да води не повече от 2 деца, на които не е родител или настойник.