Беглика е общностно ориентиран сбор.


Около 2/3 от посетителите не заплащат такса за участие.

През тази година събитието се издържа благодарение на 1/3 от посетителите.

Това ще бъде и последното издание, в което има вход за посетители.

От 2020 г. ще случваме форум на изцяло общностни начала, с минимална общностна вноска от всеки съ-творец.

Бъди част от промяната!

БИЛЕТИ НА МЯСТО

 

ЕДИНИЧНИ

 

Всички Дни – 120 лв

Всички Дни за Младежи 15-17г – 70 лв

Четвъртък-Неделя – 100 лв

Четвъртък-Неделя Младежи 15-17г – 50 лв

Петък-Неделя – 70 лв

Петък-Неделя Младежи 15-17г – 40 лв

Събота+Неделя – 45 лв

Събота+Неделя Младежи 15-17г – 20 лв

Само Неделя – Вход свободен

 

СЕМЕЙНИ

 

Семеен* Всички Дни – 160 лв

Семеен* Четвъртък-Неделя – 120 лв

Семеен* Петък-Неделя – 80 лв

Семеен* Събота+Неделя  – 50 лв

Само Неделя – Вход Свободен

love is in the air copy

КАКВО ВКЛЮЧВА БИЛЕТЪТ?

 

Фестивалното съ-творческо съдържание, координация и комуникация, долекарска помощ, контрол на трафика, водоснабдяване и условия за съ-общностно хранене, осветление и декорация, дърва за огрев, управление на отпадъците, компостни тоалетни и държавна къмпинг такса.

ВАЖНО!

 

* Семейният билет важи само за семейства с дете(деца), които представят копие от акта за раждане на детето(децата) на входа на събитието. Присъствието на детето(децата) е задължително за валидноста на билета.

 

** Децата до 15 години не заплащат входна такса.

 

*** Всички малолетни и непълнолетни лица под 18-годишна възраст

влизат в района на събитието само с придружител

и предварително разпечатана, попълнена и подписана декларация

от пълнолетния придружител – родител, настойник

или трето лице, полагащо грижи за детето.

 

Декларацията трябва да бъде попълнена в два екземпляра,

като единият се оставя на охраната,

а вторият остава в придружителя,

в случай че му бъде поискана повторно.

Един придружител може да води не повече от 2 деца,

на които не е родител или настойник.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ

EARLY BIRD – до 31.12.18

Петдневен – 60 лв ;

Семеен* петдневен – 80 лв

РАННИ БИЛЕТИ – до 01.03.19

Петдневен – 70 лв ;
Семеен* петдневен – 100 лв

РАННИ БИЛЕТИ – до 01.04.19

Петдневен – 80 лв ;
Семеен* петдневен – 110 лв

НЕ ТОЛКОВА РАННИ – до 30.04.19

Петдневен – 90 лв ;
Семеен* петдневен – 120 лв

Oт 08 до 28 Юли

100 петдневни билета с 20 % намаление
>> по 80 лв.

weder

 

В продажба от 29.07.19 до 13.08.19

Семеен* Всички Дни – 150 лв

Всички Дни – 100 лв

Семеен* Четвъртък-Неделя – 110 лв

Четвъртък-Неделя – 80 лв

Семеен* Петък-Неделя – 70 лв

Петък-Неделя – 60 лв

Семеен* Събота+Неделя  – 40 лв;

Събота+Неделя – 28 лв

Само Неделя – Вход свободен

Беглика не подкрепя културата >> „следвай парите“.


Ето защо работим за развитието на по-справедлива ДАР алтернатива. Преди тя да се развие достатъчно, ще продължим да използваме монополно издаваните данъчни кредити, наричани пари.