Беглика не е клиентски, а общностно ориентирано мероприятие.


Около 2/3 от посетителите не заплащат такса за участие.

Събитието се издържа от 1/3 от посетителите.

През 2019 г. ще се проведе последното издание, в което има вход за посетители.

От 2020 г. ще случваме форум на изцяло общностни начала, с минимална общностна вноска от всеки.

 

Бъди част от промяната!

weder

ПРЕДВАРИТЕЛНИ

 

 

EARLY BIRD – до 31.12.18
Петдневен – 60 лв ;
Семеен* петдневен – 80 лв

 

РАННИ БИЛЕТИ – до 01.03.19
Петдневен – 70 лв ;
Семеен* петдневен – 100 лв

 

РАННИ БИЛЕТИ – до 01.04.19
Петдневен – 80 лв ;
Семеен* петдневен – 110 лв

 

НЕ ТОЛКОВА РАННИ – до 30.04.19
Петдневен – 90 лв ;
Семеен* петдневен – 120 лв

 

ПО-КЪСНИ БИЛЕТИ – до 13.08.19
Петдневен – 100 лв ;
Семеен* петдневен – 150 лв

НА МЯСТО

 

 

ЕДИНИЧНИ

Четеридневен – от сряда до събота – 120 лв;

Тридневен – от четвъртък до събота – 100 лв;

Двудневен – петък и събота – 80 лв;

Еднодневен – събота – 50 лв;

Неделя – Вход свободен

 

 

Четеридневен билет за младежи от 15 до 17 години – 70.00 лв;

 

СЕМЕЙНИ

Семеен* четеридневен – от сряда до събота – 180 лв;

Семеен* тридневен – от четвъртък до събота – 150 лв;

Семеен* двудневен – петък и събота – 100 лв;

Семеен* еднодневен – събота – 60 лв;

Неделя – Вход свободен

love is in the air copy

КАКВО ВКЛЮЧВА БИЛЕТЪТ?

 

Фестивалното съ-творческо съдържание, координация и комуникация, долекарска помощ, контрол на трафика, водоснабдяване и условия за съ-общностно хранене, осветление и декорация, дърва за огрев, управление на отпадъците, компостни тоалетни и държавна къмпинг такса.

ПОРЪЧАЙ ОТ EPAY GO >>

 

 

ВАЖНО!

 

* Семейният билет важи само за семейства с дете(деца), които представят копие от акта за раждане на детето(децата) на входа на събитието. Присъствието на детето(децата) е задължително за валидноста на билета.

 

** Децата до 15 години не заплащат входна такса.

 

*** Всички малолетни и непълнолетни лица под 18-годишна възраст

влизат в района на събитието само с придружител

и предварително разпечатана, попълнена и подписана декларация

от пълнолетния придружител – родител, настойник

или трето лице, полагащо грижи за детето.

 

Декларацията трябва да бъде попълнена в два екземпляра,

като единият се оставя на охраната,

а вторият остава в придружителя,

в случай че му бъде поискана повторно.

Един придружител може да води не повече от 2 деца,

на които не е родител или настойник.

Беглика не подкрепя културата >> „следвай парите“.

 

 


Ето защо работим за развитието на по-справедлива и ДАР алтернатива. Преди тя да се развие достатъчно, ще продължим да използваме монополно издаваните данъчни кредити, наричани пари.