Беглика не подкрепя културата „следвай парите“.


Ето защо р
аботим за развитието на по-справедлива и ДАР алтернатива. Преди тя да се развие достатъчно, ще продължим да използваме монополно издаваните данъчни кредити, наричани пари.

 

 

 

weder

EARLY BIRD – до 31.12.18
Петдневен – 60 лв ;
Семеен* петдневен – 80 лв

 

РАННИ БИЛЕТИ – до 01.03.19
Петдневен – 70 лв ;
Семеен* петдневен – 100 лв

 

РАННИ БИЛЕТИ – до 01.04.19
Петдневен – 80 лв ;
Семеен* петдневен – 110 лв

 

НЕ ТОЛКОВА РАННИ – до 30.04.19
Петдневен – 90 лв ;
Семеен* петдневен – 120 лв

 

КЪСНИ БИЛЕТИ – до 31.05.19
Петдневен – 100 лв ;
Семеен* петдневен – 150 лв

 

ОТ 01.06.19 И НА МЯСТО
Петдневен – 120 лв;
Семеен* петдневен – 180 лв;
Петдневен билет за младежи от 15 до 17 години – 90.00 лв;
Еднодневен билет (за всеки от дните) – 35.00 лв.

love is in the air copy

КАКВО ВКЛЮЧВА БИЛЕТЪТ?

 

Фестивалното съ-творческо съдържание, координация и комуникация, долекарска помощ, контрол на трафика, водоснабдяване и условия за съ-общностно хранене, осветление и декорация, дърва за огрев, управление на отпадъците, компостни тоалетни и държавна къмпинг такса.

ПОРЪЧАЙ ОТ EPAY GO >>

 

 

ВАЖНО!

 

* Семейният билет важи само за семейства с дете(деца), които представят копие от акта за раждане на детето(децата) на входа на събитието. Присъствието на детето(децата) е задължително за валидноста на билета.

 

** Децата до 15 години не заплащат входна такса.

 

*** Всички малолетни и непълнолетни лица под 18-годишна възраст

влизат в района на събитието само с придружител

и предварително разпечатана, попълнена и подписана декларация

от пълнолетния придружител – родител, настойник

или трето лице, полагащо грижи за детето.

 

Декларацията трябва да бъде попълнена в два екземпляра,

като единият се оставя на охраната,

а вторият остава в придружителя,

в случай че му бъде поискана повторно.

Един придружител може да води не повече от 2 деца,

на които не е родител или настойник.