Разходи Беглика 2020

Разходи за екипа6200
Храна за съ-творците на фестивала5000
Разходи за придобиване на Дар3322
Видео продукция500
Хостинг120
Долекарска помощ1300
Охрана800
Транспортни разходи1200
Материали500
Интернет100
Дърва за огрев500
Каналочистачка500
Административни1000
Транспорт за артисти1200
Непредвидени разходи2758
Общо25000

Пишете ни на beglika@gmail.com ако искате да се включите във финансирането на Беглика 2020 и за повече информация.