Разходи Беглика 2020

Храна за доброволците на фестивала 4000
Дневни за основен доброволчески екип 3500
Фонд за артисти 2000
Долекарска помощ 1600
Охрана 800
Горива и транспорт 700
Материали 900
Радиостанции 400
Интернет 200
Дърва за огрев 500
Каналочистачка 700
Административни 700
Такса за платформата Хородея 1500
Непредвидени разходи 2500
Всичко 20000