Взаимообмен

Уважаеми търговци, даващи радост и наслада,

На Беглика подкрепяме стопанския обмен на изкуство, печатни издания,

хранителни и нехранителни продукти, плодове и зеленчуци,

ръчно творчество, спортно-развлекателни и културни дейности.

Организация и отпадъци

 

 

Фестивалът се ангажира с предоставянето на течаща вода и електричество единствено за нощно осветление,
но не и за готвене или хладилници.

 

Предвид визията на Беглика за нулеви отпадъци ще предоставим планинарско канче за всеки,
а  вие следва да предвидите:

1 Посуда за многократна употреба, в случай че естеството на дейността ви го изисква;

2 Да имате грижата да върнете всички опаковки, прибори или консумативи, които донесете.

 

Фестивалните условия за търговска етика изискват предоставянето на депозит, платим преди фестивала на място.

Условия за участие

 

За извършването на търговска дейност се допускат единствено легално регистрирани организации,
отговорни за своята изрядност спрямо българското законодателство.

 

Принципът, по който се осъществява подборът на търговците,
е на база значимост и ПРИНОС към фестивалната общност.

 

Таксата за участие наричаме ПРИНОС.
Той се определя от вас самите и бива заявен с попълването на заявката ви по-долу.

 

 

След съгласуване на вашата заявка ще имате възможност да осъществите своя ПРИНОС
чрез дарение в лева не по-късно от 1.юли.2019 г.

_MG_5755

Принос в ДАР

 

 

Осъщественият от вас принос ще бъде начислен
към дигиталните ви портфейли в общностните средства за размяна – ДАР.

 

Това ще се случи в един бъдещ момент, в който има достатъчно участници и съответните технически условия за размяна на стоки и слуги в ДАР.