Ред за търговски партньори

Уважаеми търговци, даващи радост и наслада,

На Беглика подкрепяме стопанския обмен на изкуство, печатни издания,

хранителни и нехранителни продукти, плодове и зеленчуци,

ръчно творчество, спортно-развлекателни и културни дейности.

Организация и отпадъци

 

 

Фестивалът се ангажира с предоставянето на:

> Течаща вода във фестивалната зона;

 > Електричество единствено за нощно осветление, НО НЕ И ЗА ГОТВЕНЕ ИЛИ ХЛАДИЛНИЦИ.

 

Предвид визията на Беглика за нулеви отпадъци ще предоставим планинарско канче за всеки,
а  вие следва да предвидите:

1 Посуда за многократна употреба, в случай че естеството на дейността ви го изисква;

2 Да имате грижата да върнете всички опаковки, прибори или консумативи, които донесете.

 

Фестивалните условия за търговска етика изискват предоставянето на депозит, платим преди фестивала на място.

Условия за участие

 

За извършването на търговска дейност се допускат единствено легално регистрирани организации,
отговорни за своята изрядност спрямо българското законодателство.

 

Принципът, по който се осъществява подборът на търговците,
е на база най-висока заявка за ДАРЕНИЕ към фестивала.

 

Стойността на дарението се определя от самите вас.

Квотата понастоящем е запълнена. Очакваме ви на горната земя

Ще имате възможност да осъществите своето дарение след съгласуване на вашата заявка с фестивалния екип.

_MG_5755

Осъщественият от вас принос под формата на дарение ще бъде начислен към дигиталните ви портфейли в общностните средства за размяна – ДАР.

 

 

Това ще се случи в един бъдещ момент, в който има достатъчно участници и съответните технически условия за размяна на стоки и слуги в ДАР.