Какво е Дар?

Дар - Дигитален Актив за размяна - е допълнителна валута, която се създава за ускоряване на взаимодействието и взаимоподкрепата ни. Дар ще влезе в употреба, за да се подпомогне споделеният обмен на стоки и/или услуги между всички участници с принос за социално значими проекти в уеб средата Хородея.

Съ-творчески принос в Дар от Беглика 2019

През 2019г. Беглика се присъедини към Хородея. Хородея е уеб среда, която ни подпомага в общностното ни израстване, чрез взаимна подкрепа и споделен обмен в Дар - Дигитален Актив за Размяна на блага..

Благата могат да бъдат продукти, услуги или компетенциите, които всеки от нас притежава. С увеличаването на споделеният обмен на тези блага, увеличаваме и поводите за взаимна подкрепа и по-пълноценно взаимодействие.

През 2019г. чрез Хородея бе отчетен съ-творчески принос в осъществяването на Беглика 2019 на стойност 66 450 Лв = 66 450 Дар .

Очаква се през 2020 с изграждането на платформата Хородея да разпределим пилотното към всички 112 съ-творци от Беглика 2019 една малка част от генерираните 66 450 Дар.

Останалата част ще се разпредели поетапно по-късен етап, когато се породи същински обмен на стоки и услуги. Това се налага за да защитим покупателната сила на Дар.

Какво е покупателна сила на Дар?

В самото начало размяната на продукти и услуги ще зависи от активността на 112-те участника, които в момента разполагат с Дар. Това означава че поводите за размяна няма да са много, а слабата обръщаемост на Дар намалява покупателната му сила.

Ако имаме 100% в обръщение Дар ще се обезцени и всички ще пропуснат бъдещите си ползи.

Ето защо ще издадем основното количество Дар напред във времето, когато с нарастването на броя на участниците ще нарастват и поводите за споделен обмен.

Очакваме през 2020 Хородея да има техническа възможност за трансакции в Дар.

Тогава пилотно ще тестваме системата за обмен в Дар. Можете да се възползвате от тази опция, ако вече притежавате Дар или го придобиете преди началото на Събора.

Как ще можем да придобием Дар?

1. Ако сте съ-творец на Беглика 2019 вие вече имате право на Дар, който ще можете да видите в уеб средата Хородея. Всички съ-творци на Беглика 2020 също ще получат Дар за своя принос.

2. Можете да предоставите продукт или услуга на пазара в Дар на Хородея и някой да я придобие с Дар.

3. Да подкрепите някоя от каузите представени в Хородея - Това са малки кампании, в които можете да участвате с паричен или личен принос.