ДоРая

Четвъртък

 

15:00ч. –  Цветно дишане – култивиране на личните сили  – интегративна практика
16:00ч. – Чудодейска Съвремика – песенна медитативна практика
17:00ч. – Поетика на срещата – Работилница за развиване на сетивността и връзката със себе си, другия и природата.
00:00ч. – Space Bubbles – Rainbow Flow – Cosmic Breath – сеанс естествен транс

 

 

Петък

 

14:00ч. – Поетика на срещата –  Работилница за развиване на сетивността и връзката със себе си, другия и природата.
15:00ч. – Цветно дишане – сила от природата – интегративна практика
16:00ч. – Чудодейска Съвремика – песенна медитативна практика
00:00ч. – Space Bubbles –  Rainbow Flow – Cosmic Vision – сеанс естествен транс

 

 

Събота

 

14:00ч. – Поетика на срещата –  Работилница за развиване на сетивността и връзката със себе си, другия и природата.
16:00ч. – Чудодейска Съвремика – песенна медитативна практика
17:00ч. – Цветно дишане – в ритъма на своя дух – интегративна практика
00:00ч. – Space Bubbles – Rainbow Flow – Shamanic Journey – сеанс естествен транс

 

 

Неделя

 

11:00ч – Цветно дишане – самолечение в транс – интегративна практика