Проект „Живи игри“

Тази самозараждаща се инициатива за образователни настолни игри

от нов тип цели да възстанови връзката на човека с природата

и отношенията в семейството, залагайки нови смисли на взаимодействие,

обратни на масовите състезателни игри, които развиват качества като надмощие, горделивост и надменност.

„Живи игри” са отворени за всички, които имат нужда и желание

да променят начина си на мислене в едно пространство,

в което ще се съберем и ще ги разиграем чрез споделяне и въображение.

Игрите ни ще развиват ключови добродетелни качества в децата

като взаимопомощ, доверие, братство, емпатия, интуиция, стимулиране на сътворчество и други.

Освен това ще са свързани с последователността в познанията ни за човека и природата –

в тях ще бъдат заложени буквално и символично знания от различни сфери на живота

и науката като растенията, билките, занаятите, изкуствата и приложенията им в живота,

както и други, които тепърва ще се родят в общностния кръг!

„Живите игри” са живи, защото в тях са заложени живи символи – мост между играта и реалността.

Не е ли това истинската игра? Да научиш нещо от нея и след това да го приложиш!

На място ще обсъдим, споделим, поиграем и направим първите стъпки

в създаването на „Живите игри” – заедно. Децата също са добре дошли!

Ще засегнем видовете структури, стратегии, последователност, теми,

символи, герои, послания, цели, изпълнение, рисуване и творчество,

материали и всички други плодове на колективното ни въображение и общи усилия.

Присъединете се с любимите си игри, ваши хрумки и изпълнения,

творчески материали и свръхестествени идеи!