Контакти

Координатор

Борислав Димитров | beglika@gmail.com

Медии и онлайн комуникации

Аглика Крушовенска | aglida@gmail.com | тел. 088 651 7950

Музикална програма

Петър Йорданов – Бъни | buny@koncerti.bg | тел. 089 9842 551

Артистична програма

Бенита Примо | beglikaarts@gmail.com

Програма „Здраве и себеопознание“

Лада Марина | lada@tarolink.com

Програма „Форум“

Люба Батембергска | l_batembergska@yahoo.com

Детска градина

Цветомира Гергинова | tsvetomira.gerginova@gmail.com | тел. 088 3359 353

Доброволци

Симона Атанасова | beglikavolunteer@gmail.com

Търговци, занаятчии и изложители

Борислав Димитров | beglika@gmail.com

Изграждане на фестивалната зона и логистика

Стефан Михайловски | stefan.mihaylovski@gmail.com

Беглика фест в социалните мрежи
Facebook |
Youtube | Instagram