Природата на Беглика

 

Местността Беглика се намира в сърцето на Баташка планина – един от най-високо разположените и диви дялове на Родопите. Името „Беглика“ идва от времето на Османската империя, когато на това място веднъж годишно са се събирали овчарите-юруци, за да предадат на властите дължимия данък „Беглик“.

 

В района на Беглика има множество защитени природни територии, включени в общоевропейската база данни за местата от най-висока природозащитна значимост на континента. По-голямата част от територията на района е покрита с естествени иглолистни гори, като средната възраст на гората е около 80 години, но на определени места се срещат гори на възраст над 150 – 200 години.

 

Старите гори в района все още приютяват един от най-загадъчните си обитатели – глухарят. Неговата песен може да бъде чута единствено през пролетните месеци, когато настъпва размножителният му период. Известно е, че в района на Беглика се срещат около 120 растителни вида с различни лечебни свойства.