Контакти

Тук можете да зададете своите въпроси, свързани с организацията на фестивала

в желаната от Вас категория.

 

 

Фондация Беглика
ЕИК: 176123191
МОЛ: Георги Мавров
гр.София, Тодор Каблешков N10, вх. А

Банкова сметка BG
Райфайзенбанк BIC RFBBBGSF
BG68RZBB91551009976525

Negative0-17-15(1)

Предварителната фестивална организация се случва от:

 

 

Георги Мавров – Съосновател и радетел
Янина Танева – Oдухотворител на „Фонд на заедност”
Елица Винярчек – Общностен комуникатор

 

Сашка Витанова – Съ-творец и мотиватор на „Голямата игра“
Желязко Мечков – Съ-творец координатор
Алеко Карловси – Добротворчески координатор


Велина Стойкова – Визуален дизайнер
Християн Димитров – Уеб развитие
Антон Кирков – Видео прекраснотворител


Мария Велкова – Програмен координатор
Симона Атанасова – Добротворчески вдъхновител
Георги Стайчев – Техническо обезпечение

 

 

 

Благодарим на всички знайни и незнайни съ-творци на единотворческата ни действителност!

_IGP5684 copy