Контакти

Тук можете да зададете своите въпроси, свързани с организацията на фестивала

в желаната от Вас категория.

 

 

Фондация Беглика
ЕИК: 176123191
МОЛ: Георги Мавров
гр.София, Тодор Каблешков N10, вх. А

Банкова сметка BG
Райфайзенбанк BIC RFBBBGSF
BG68RZBB91551009976525

Negative0-17-15(1)

Предварителната фестивална организация се случва от:

 

 

Георги Мавров – Съосновател и радетел
Янина Танева – Oдухотворител на „Фонд на заедност”
Елица Винярчек – Общностен комуникатор

 

Сашка Витанова – Съ-творец и мотиватор на „Голямата игра“
Желязко Мечков – Съ-творец координатор
Алеко Карловски – Добротворчески координатор


Велина Стойкова – Визуален дизайнер
Християн Димитров – Уеб развитие
Антон Кирков – Видео прекраснотворител


Мария Велкова – Програмен координатор
Симона Атанасова – Добротворчески вдъхновител
Георги Стайчев – Техническо обезпечение

Павел Стойчев – Звуков инжинер
Иван Антонов – Мениджър музикална сцена

 

Галя Димова – Детски кът
Елена Тюкенова – Програма Съ-твори
Лора Абаджиева – Програма Съ-твори

 

Николай Тодоров – Търговски обекти
Етиен Кирилов – Кухня и провизии
Симона Атанасова – Материални запаси

 

 

 

 

 

 

Благодарим на всички знайни и незнайни съ-творци на единотворческата ни действителност!

_IGP5684 copy