Съ-твори Беглика

Фестивалното съдържание се осъществява на отворен принцип и всеки е добре дошъл да се присъедини.

Съ-творците не плащат вход, а сътворчески хонорари не се предвиждат. Храна за времето на престоя се покрива.

Чрез заявката ви за участие получавате право на Дар - Дигитален Актив за Размяна - и възможност за споделен обмен в Дар икономиката.Научи повече за Дар

Заявките за участие ще бъдат активни в началото на 2020г.

Въведете електронната си поща, за да ви известим, когато можете да заявите желанието си за участие на Беглика:

 

Съ-творчески принос в Дар от Беглика 2019

През 2019г. Беглика се присъедини към Хородея. Хородея е уеб среда, която ни подпомага в общностното ни израстване, чрез взаимна подкрепа и споделен обмен в Дар - Дигитален Актив за Размяна на блага.

През 2019г. чрез Хородея бе отчетен съ-творчески принос в осъществяването на фестивала на стойност 66 450 Лв = 66 450 Дар