Съ-твори Беглика

Принципи на съ-творението на Беглика в Хородея

 

Фестивалното съдържание се осъществява на отворен принцип и всеки е добре дошъл да се присъедини, в случай че приема принципите на Беглика в Хородея.

 

Хородея е естествено продължение на Беглика, което цели развитието

на алтернативни социално-икономически взаимоотношения.

 

Беглика е първият пилотен проект, който се присъединява към Хородея –

уеб среда за споделен обмен и размяна на стоки и услуги в ДАР.

Merry Ann 12

КОЙ МОЖЕ ДА Е СЪ-ТВОРЕЦ НА ФЕСТИВАЛА?

 

 

Съ-творци са всички онези, които предоставят своя ПРИНОС в съграждането

с правото да придобият дигитални активи за размяна – ДАР.

 

 

 ДОБРОВОЛЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Участниците в изграждането на фестивалната зона

и провеждането на фестивала на доброволен принцип.

 

 

СЪ-ТВОРЦИ НА ФЕСТИВАЛНАТА ПРОГРАМА

 

Представления, послания и споделяния, които имат културен и добротворителен потенциал.
Те включват музикални, циркови, театрални и визуални изпълнения, игри и спортове, образователни, възпитателни, социални и екологични начинания, кооперативни инициативи, както и всичко друго, което е съграждащо.

 

 

 ПАРТНЬОРИ, ПОДПОМАГАЩИ ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ФЕСТИВАЛА

 

Предоставят материали, стоки, техническо и логистично обезпечение,

медийно партньорство и други спомагателни услуги.

 

 

 ТЪРГОВЦИ

 

Предоставят радост и наслада посредством извършвана търговска дейност на място.

Процес на регистрация

 

 

Попълнете форма за участие като съ-творец.


Новото е, че остойностяваме ПРИНОСА си във фестивала.

Краен срок – 15 юли 2019 г.

 

Защо е нужно остойностяване на приноса ни?

 

Личният ПРИНОС служи за генериране на ДАР на принципа 1 лев ПРИНОС = 1 ДАР.

С отчитането на вашия ПРИНОС в Хородея вие ще получите правото, но не и задължението, за придобиване на ДАР.

 

 

Одобрение на заявката ви за участие от фестивалния екип.

 

Създаване на профил в социалната медиа за общностна колаборация ДАР >>

Краен срок – 30 юли 2019 г.

Участие на Беглика

14-18 август 2019 г.

Остойностяване в ДАР на личния ни ПРИНОС.

 

Краен срок – 1 октомври 2019 г.

Кога и за какво ще служи ДАР?

 

ДАР е допълнителна валута, която се създава за ускоряване на взаимодействието и взаимоподкрепата ни. ДАР ще влезе в употреба, за да се подпомогне споделеният обмен на стоки и/или услуги между всички участници с ПРИНОС за социално значими проекти в Хородея.

 

Захранването на дигиталните ни сметки с ДАР ще се осъществи към момента,
в който в Хородея има достатъчно участници,
за да се породи споделен обмен в ДАР.

Кога точно ще се случи това зависи от степента на осъзнато приложение на понятието НИЕ.

Lidiya-Kulekova-4

НЕ ЗА БИЗНЕСА СЕ ПРАВИ !

 

Преобладаващата част от участниците на фестивала е представена от Съ-творци, а
посетителите, закупили билет, са малцинство.

 

Балансът се поражда благодарение на всички даващи.

 

Бюджетът на единадесетото издание на фестивала >>