Съ-твори Беглика

Фестивалното съдържание се осъществява на отворен принцип и всеки е добре дошъл да се присъедини.

 

Беглика е първият пилотен проект, който се присъединява към Хородея –

уеб среда за споделен обмен и размяна на стоки и услуги в ДАР.

Merry Ann 12

Съ-творци са всички онези, които предоставят своя ПРИНОС и подкрепа в съграждането

на Беглика.

 

 

1 СЪ-ТВОРЦИ НА ФЕСТИВАЛНАТА ПРОГРАМА

 

Представления, послания и споделяния, които имат културен и добротворителен потенциал.
Те включват музикални, циркови, театрални и визуални изпълнения, игри и спортове, образователни, възпитателни, социални и екологични начинания, кооперативни инициативи, както и всичко друго, което е съграждащо.

 

 

 2 ПАРТНЬОРИ, ПОДПОМАГАЩИ ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ФЕСТИВАЛА

 

Предоставят материали, стоки, техническо и логистично обезпечение,

медийно партньорство и други спомагателни услуги.

 

 

3 ТЪРГОВЦИ

 

Предоставят радост и наслада посредством извършвана търговска дейност на място.

Как става регистрацията ?

 

1

Попълвате формата за регистрация на участие.

 

Не забравяйте да остойностите в ЛВ. своя си ПРИНОС във фестивала.

 

Този ПРИНОС ще бъде превърнат в дигиталната валута  ДАР.

 

 

Регистрации се приемат най-късно до 15 юли 2019 г.

 

2

Отговор на заявката ви за участие от фестивалния екип по е-mail.

Лична комуникация около подробностите за вашето участие.

3

Съ-творяваме Беглика

От 14 до 18 август 2019 г.

Кога и за какво ще служи ДАР?

 

ДАР е допълнителна валута, която се създава за ускоряване на взаимодействието и взаимоподкрепата ни. ДАР ще влезе в употреба, за да се подпомогне споделеният обмен на стоки и/или услуги между всички участници с ПРИНОС за социално значими проекти в Хородея.

Окончателното остойностяване на личния ви ПРИНОС на принципа 1 лев ПРИНОС = 1 ДАР ще се осъществи през Октомври 2019 г. Към този момент следва да придобиете и профил в социалната медиа за общностна колаборация ДАР.

 

 

Захранването на дигиталните ни сметки с ДАР ще се осъществи към момента,
в който има ДОСТАТЪЧНО УЧАСТНИЦИ, за да се породи споделен обмен 
на продукти и услуги в ДАР.

Очаква се това да стане, когато станем поне 800 участника.  Дали това ще се случи през 2020г., зависи от степента на включване в пилотните проекти на Хородея.

НЕ ЗА БИЗНЕСА СЕ ПРАВИ !

 

Преобладаващата част от участниците на фестивала е представена от Съ-творци, а
посетителите, закупили билет, са малцинство.

 

Балансът се поражда благодарение на всички даващи.

 

Бюджетът на единадесетото издание на фестивала >>