В културата на даването на Беглика ще изведем няколко общи каузи, които ще развиваме занапред с всички, които са узрели за още по-близки, по-единни и по-заедностни Хородействия.

Приканваме СЪ-ТВОРЦИТЕ на фестивала да заявят участие във Форум на заедност!

 

Всички предложения, представени от НПО, преминали през оценка на потенциала им да генерират добро и промяна, ще бъдат представени в рамките на фестивала. Каузите, събрали най-много подкрепа и съмишленици на Беглика, ще бъдат поканени да се присъединят към пилотните проекти в платформата за социално-икономически обмен Хородея.

Фонд ще бъде генериран от подкрепа под формата на труд, знания и средства от всички присъстващи. Фондация Беглика ще допринесе, като предостави част приходите си, над бюджетна рамка обявена  ТУК >>

Целите на форума

 

 

Популяризиране на общностните каузи с потенциал за генериране на социална промяна към добро и устойчивост.

 

Привличане на допълнителна подкрепа чрез влагане на личен труд или предоставяне на ресурси от страна на цялото общество.

Заявката е много лесна – при регистрацията си за участие в програмата отбележете в коя от следните седем категории попада дейността ви.

1 Просвета и образование

Кауза, стъпила на принципа на мъдростта и уроците, които всеки трябва да научи.

Дълбоко вкоренените недостатъци се превръщат в предимства, а недъзите – в добродетели.

 

2 Въображение и творчество

Кауза от областта на науката или изкуството, която ще развие градивната енергия на индивида и неговата сила за себереализация. Човекът се трансформира в учител и будител.

 

3 Изразяване и артистичност

Кауза в областта на културата, която ще събуди естественото ни чувство за споделяне и ще придаде финес на взаимоотношенията в обществото. Красотата навлиза във формите на материята, а любовта я виждаме в най-различни проявления.

 

4 Администрация и финанси

Кауза, свързана с истинното и честно законотворчество и правораздаване, банковото дело и международните финанси. Тя ще ни освободи от проявите на дребнавост и страховете, които ни спъват в живота.

5 Воля и утвърждаване

Кауза, която устремява и развива смелостта и волята за индивидуална изява.

Победата е резултат от активната енергия на човека, който отстоява истината в околната среда.

 

6 Здраве и себепознание

Кауза-лек, която следва естествения ритъм на човешкия организъм и е мост между Висшия и конкретния ум. Ще узнаем повече за индивида и законите, които движат неговото битие.

 

7 Оцеляване и изхранване

Каузата ще развие това, което най-пряко влияе върху нашето ежедневие и има значение за полската работа. Развива процесите на пълнене и празене и допринася за изхранването на общността.

10516721_786975258021441_9037924576759466617_n copy

Разчитаме на вашето вдъхновение!