Покана към медии партньори на Беглика фест

Фестивалът в Беглика е традиция, която ежегодно събира една общност от съмишленици – свободни хора, ентусиасти и мечтатели, които търсят хармония с природата и среща с близки по дух хора. Музика, изкуства, занимания в работилнички, дискусии в тихи кътове, изградени приятелства, натрупани нови усещания.

Медиите-приятели на Беглика са поканени да станат официални партньори на феста, който тази година отбелязва своето десето юбилейно издание под мотото „Десет стъпки по пътя“. Събитието ще проведе от 22 до 27 август в района на язовир Голям Беглик.

От медиите-партньори очакваме да съдействат активно за популяризиране на фестивала чрез публикуване на информация за предстоящите дейности.

Съдействието би трябвало да включва:
– публикуване на официалните прессъобщения на феста;
– създаване на собствени материали (поне два) преди и по време на събитието;
– публикуване на банер, аудио / видео спот или на други рекламни форми, според спецификата на медията;
– други форми на популяризиране, според спецификата на медията.

Организаторите на феста се ангажират:
– да представят медиите-партньори в официалните комуникационни канали на събитието, както и в планираните печатни материали;
– да споделят публикуваните от медиите материали в своите канали;
– да предоставят до 2 покани за безплатно участие на представители на съответната медия по време на феста (22 – 27 август).

Заинтересованите медии могат да се регистрират тук. Заявките се приемат до 25 май.

За допълнителна информация:
Аглика Крушовенска, тел. 088 651 7950