Беглика фест 2017 търси своите доброволци

Подготовката на Беглика фест и неговото провеждане е дружно сътворяване, което има нужда от енергията на хората, които вярват, че могат да общуват, да творят, да променят света заедно и за които природата е точното място.

Тази година търсим хора със сериозни намерения и готовност за работа, учене, взаимодействие и взаимопомощ. Доброволците ще бъдат ангажирани с различни дейности, свързани с подготовката на района, изграждане на съоръжения и инфраструктура, разнообразни творчески и логистични задачи преди и по време на феста.

Доброволческото приключение на Беглика фест започва с подготвителния сбор от 8 август. Втората част на сбора е от 16 август и продлъжава до 30 август.

Подробна информация за доброволците