Контакти

Координатор
Борислав Сандов | beglika@gmail.com | тел. 088 709 6757

Медии и онлайн комуникации
Аглика Крушовенска | aglida@gmail.com | тел. 088 651 7950

Музикална програма
Анна Атанасова | beglikamusic@gmail.com | тел. 089 7923 171

Артистична програма
Бенита Примо | beglikaarts@gmail.com

Програма „Здраве и себеопознание“
Лада Марина | lada@tarolink.com

Програма „Форум“
Люба Батембергска | l_batembergska@yahoo.com

Горски кът „Читател“
Анастасия Карнаух | office@chitatel.net

Доброволци
Симона Атанасова | beglikavolunteer@gmail.com

Търговци и изложители
Борислав Сандов | beglika@gmail.com

Изграждане на фестивалната зона и логистика
Стефан Михайловски | stefan.mihaylovski@gmail.com

720x120-Beglika