Покана към медиите-партньори на Беглика фест 2017

Фестивалът в Беглика е традиция, която ежегодно събира една общност от съмишленици – свободни хора, ентусиасти и мечтатели, които търсят хармония с природата и среща с близки по дух хора. Музика, изкуства, занимания в работилнички, дискусии в тихи кътове, изградени приятелства, натрупани нови усещания.

Медиите-приятели на Беглика са поканени да станат официални партньори на феста, който тази година ще се проведе от 23 до 27 август и ще протече под мотото ПРЕСЪТВОРЕНИЕ.

От медиите-партньори очакваме да съдействат активно за популяризиране на фестивала чрез публикуване на информация за предстоящите дейности.

Съдействието би трябвало да включва:
– публикуване на официалните прессъобщения на феста;
– създаване на собствени материали (поне два) преди и по време на събитието;
– публикуване на банер, аудио / видео спот или на други рекламни форми, според спецификата на медията.

Организаторите на феста се ангажират:
– да представят медиите-партньори в официалните комуникационни канали на събитието, както и в планираните печатни материали;
– да споделят публикуваните от медиите материали в своите канали;
– да предоставят до 2 покани за безплатно участие на представители на съответната медия по време на феста (23 – 27 август).

Заинтересованите медии могат да се регистрират в този формуляр. Заявките се приемат до 4 август.

За допълнителна информация:
Аглика Крушовенска, тел. 088 651 7950