Местност Чатъма

Горски център „Чатъма“ се намира в едноименната защитена местност, на западния бряг на язовир „Голям Беглик“.

Създаден е в резултат от сътрудничество между сдружение „Байкария“ и горско стопанство „Беглика“, а целта му е да функционира като място за обучения, природоопазващи инициативи, демонстриране на практики за устойчиво развитие и туризъм.

Центърътсе състои от седем масивни постойки, които в миналото са били използвани за нуждите на горското стопанство и до началото на 80-те години са били част от лесничейство „Чатъма“. Следва почти тридесетгодишен период на постепенна разруха и през 2010 година в рамките на проект, реализиран от сдружение „Байкария“, посторйките са възстановени и оборудвани. Инсталирани са системи за подгряване на вода и производство на електроенергия от слънцето.

Дейностите на центъра включват:

  • кампании за почистване на бреговата ивица на язовир „Голям Беглик“;
  • подобряване на условията за туризъм в района, посредством поставянето на маси, пейки, сметосъбирателни пунктове, информационни табели;
  • провеждане на образователни програми за деца и младежи;
  • предоставяне на туристически услуги;
  • мониторинг на растителни и животински видове, характерни за района;
  • стимулиране на разумното използване на страничните горски ползвани;
  • семинари.

Какво предлага на посетителите си горският център?

Гостите и приятелите на „Чатъма“ могат да се възползват от туристически услуги, които се предлагат тук или да се включат в някоя от инициативите на центъра. С други думи тук никой не скучае. Ваш е избора по какъв начин искате да прекарате времето си тук – изследвайки живописните околности на колело, с лодка или пеш, или вземайки участие в дейностите по благоустояване и възстановяване. Тук никой не прави нищо задължително. Нека вашето усещане ви подскаже как да усетите мястото!

Как да стигнем до горски център „Чатъма“?

Идвайки от София или Пловдив трябва да се движите по шосето Батак – Доспат, докато достигнете стената на язовир „Голям Беглик“. Непосредствено преди нея вдясно се отбива път, който преминава по северното крайбрежие на езерото. Следвайки този път след около километър достигате края на асфалтирания път (вляво има стара почивна станция а КЗУ) и продължавате напред по стабилен горски път. След около 5 километра достигате водослива на река Черно дере, която пресичате по характерен каменен мост и пордължавате по отсрещния бряг на язовира. След около километър навлизате в Защитена местност „Чатъма“, а след още километър достигате и самия горски център, който е разположен вляво от пътя.

Кога е подходящо да бъде посетен центъра?

Горски център „Чатъма“ функционира целогодишно. Разбира се през различните сезони възможните активности са различни. Обикновенно лятото тук е доста оживено, защото тогава могат да бъдат практикувани различните туристически дейности и да се работи на открито. Есента това, което правим е да се подготвим за зимата, което означава приготвяне на лютеница, сладко и други зимнини. През зимата се наслаждаваме на красивите залези и се разхождаме по замръзналата повърхност на езерото, а пролетта обикаляме поляните, които са покрите с дъхави билки и красиви цветя.

ИНИЦИАТИВИ

Ежегодно сдружение „Байкария“ провежда различни инициативи свързани с природоопазване, устойчиво развитие, неформално образование и демонстриране на възможностите за хармоничен живот сред природата. Целта на тези инициативи е да бъдат положени усилия за опазване на околната среда и балансирано икономическо развитие в района на Беглика, съхраняване на традиционни за този планински район начини на препитание, демонстриране и популяризиране на възможностите за живот сред природата с оказване на минимално влияние върху околната среда.
Вие можете да участвате в описаните инициативи и по-този начин да се докоснете до живота сред гората на Беглика и да подпомогнете опазването на природното и културно наследство на района.

Почистване на бреговата ивица на язовир „Голям Беглик“

Всяка година през летните месеци приятели и симпатизанти на сдружение „Байкария“ участват в кампаниите за почистване на бреговата ивица на язовир „Голям Беглик“ от битови отпадъци, генерирани в резултат от туристически посещения в района. Язовир „Голям Беглик“ традиционно привлича голям брой посетители, които прекарват топлите летни месеци къмпирайки по крайбрежието му. Тази традиция продължва десетилетия, но за съжаление след навлизането на „опакованите“ храни и продукти много често ставаме свидетели на недобросъвестно и небрежно отношение към отпадъците от страна на посетителите, което води до замърсяване на живописните заливи и поляни, разположени по брега на язовира. Едновременно с това все още не съществува регулярна система за сметосъбиране и сметоизвозване, която да намали това негативно влияние, в резултат от което често срещана гледка са разкъсаните чували с найлонови опаковки, импровизирани съоражения за бивакуване, тоалетна хартия и прочие „ценности“. Особенно силно впечатление правят „традиционни“ сметища като стари изкопи, траншеи и дори пещера, от която през 2011 година пещерняците от сдружение „Суткя“ изнесоха около 800 чувала отпадъци, трупани с години. 
Именно справянето с тези негативни влияния и повишаване вниманието на посетителите е предмет на тази инициатива. През 2012 година планираме провеждането на няколко едноседмични кампании, които ще бъдат насочени към почистването на споменатите нерегулирани сметища.

Мониторинг на територията и туристопотока

Тази инициатива има за цел да бъде проследено влиянието на човешката дейност върху околната среда в района на язовир „Голям Беглик“. На базата на тези наблюдения правим изводи за причините и факторите влияещи върху природата и съответно можем да преценим какви действия да бъдат предприети за намаляване на тези влияния. Успоредно с провеждането на мониторинга се стремим да комуникираме с посетителите на района и да повишаваме тяхното внимание по отношение управлението на отпадъците, паленето на огън, събирането на билки и редки растения. Тази дейност се реализира регулярно през летните месеци.

Подобряване на информираността и условията за туризъм в района на Беглика

В рамките на тази дейност ние се стремим да подобрим условията за практикуване на алтернативни форми на туризъм като колоездене, плаване в спокойни води, пешеходни преходи, ботанически турове и т.н. За целта на базата на предварително проучване на възможностите в района и съобразявайки се с действащите режими за управление на територията ние маркираме или описваме туристически маршрути, монтираме информационни табели и друга инфраструктура, която улеснява ориентацията и запознава посетителите с природното и културно богатство на района. Тази инициатива включва и монтирането на съоражения за отдих и къмпиране като маси, пейки, компостни тоалетни, беседки и т.н. Инциативата се реализира кампанийно.

Кампании за събиране на горски плодове и билки

Тези кампании имат за цел да съхранят един традиционен за района поминък. Околностите на Беглика изобилстват с боровинки, горски ягоди, малини, гъби и десетки видове лечебни растения и билки. Всяко лято стотици хора се отправят из горите и поляните в района, за да събират билки и плодове, но за съжаление често правят тази дейност, без да се съобразяват с принципите за внимателно и умерено ползване на този ресурс и режимите за управление на Защитените територии. В рамките на организираните от нас кампании се стремим да демонстрираме устойчиви практики за събирателство и съответно да покажем традиционните начини за обработка и приготвяне на сладка, чай и други продукти. Периодите за провеждане са през месеците юли и август.

ТУРИЗЪМ

Горски център „Чатъма“ предлага на посетителите си богато разнообразие от спортни и приключенски дейности, даващи възможност за активна почивка сред горите и езерата на Беглика. Квалифицираните инструктори, които са част от екипа на центъра ще разкрият пред Вас потайните кътчета, дъхавите поляни и живописните заливи на езрото.

В района на горския център и местността „Беглика“ можете да:

Карате планинско колело – безкрайната мрежа от горски пътища и пътечки ще Ви отведе до цветните долини на реките Жълто и Черно дере, Семиза и Суйсуза, живописните брегове на язовирите „Голям Беглик“, „Широка поляна“, „Доспат“ и „Тошков чарк“, безкрайните гори на Сютка и Баташки карлък. Разнообразните маршрути са достъпни както за начинаещи колоездачи и деца, така и за хора, които търсят адреналина на техничните спускания.

Плавате с кану – за няколко часа или целодневно можете да плавате с кану из спокойните води и заливи на язовирите „Голям Беглик“ и „Широка поляна“. Чудесно е усещането да посрещнете или изпратите слънцето сред мистичните изпарения на езерото, или просто да се наслаждавате на синьо – зелените води и да се изкъпете в някой от „плажовете“ по брега. Не се изисква предварителен опит в плаването, за да участвате в програмите, които предлагаме.

Преминете по въжена градина – изградената в мепосредствена близост въжена градина ще Ви даде възможност да погледнете света от различен ъгъл. Преминаването на отделните елементи ще подложи на изпитание усещането ви за баланс, а спускането по седемдесет метровия тролей над водите на езерото ще събуди неподозирани усещания. Нашите инструктори и професионалната катерачна екипировка гарантират безопасността Ви!

Опознаете растителното богатство на района – през месеците юни и юли околностите на ЗМ „Чатъма“ и м. „Беглика“ изобилстват с билки и горски плодове. В района са изследвани и описани повече от 120 растителни вида, голяма част от които са редки или имат лечебни свойства. Особенно богати са поречията на реките, които се превръщат в истински цветни градини по това време на годината.  Особен интерес предствалява преминаването на еко пътека „Беглика“, която позволява на посетителя да се докосне до дивата природа на едноименния резерват.

Да се докоснете до миналото на района – районът на Беглика е бил населен от човека още от дълбока древност. В местността „Кремените“ са открити следи от праисторическо селище, на връх „Сребрен“ (Гюмушчал) личат изкопите на тракийски и римски рудници, а по околните възвишения Калето и Манастира все още се забелязват каменните зидове на древни укрепления, които вероятно са охранявали пътища прекосяващи Родопите.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Една от основните функции на горски център „Чатъма“ и дело на сдружение „Байкария“ е организирането и провеждането на образователни програми за деца и младежи. Сред горите и поляните на Родопите, вдишвайки чистия планински въздух, участниците в организираните от нас програми за неформално образование, правят своите първи стъпки в планината. Научават се да бъдат отговорни и сами да поемат грижа за себе си, намират нови приятели и усещат трепета от свободното общуване с природата.

Детските лагери имат различна продължителност и насоченост. По време на лагерите децата изграждат базови умения за бивакуване, ориентиране и работа с карта, плаване в спокойни води, планинско колоездене, катерене и много други полезни знания.