Беглика фест 2017 търси своите доброволци

Подготовката и осъществяването на Беглика фест е дружно сътворяване, което има нужда от енергията на хора, които вярват, че могат да общуват, да творят, да променят света заедно и за които природата е точното място.

Доброволческото приключение на Беглика фест има 3 етапа:

 • От 8 до 16 август – първа част на подготвителния сбор;
 • От 16 до 28 август – втора част на подготвителния сбор + дните на феста (23 – 27 август)
 • Заключителен етап на завършителен ретрийт – от 28 до 30 август

Първа част на подготвителния сбор (8 – 16 август) ТЪРСИ ДОБРВОЛЦИ със сериозни намерения за интензивно учене и работа 🙂

Важно ни е да се съберем група от 15 – 20 човека, които имаме желание да се гмурнем по-надълбоко в изграждането на фестивалната зона. Да навлезем в детайли в работа с тенти, въжета и дърво, връзките с хората и общността. Хора, които желаят да изпитаме заедно ефективността на умовете, мускулите и сърцата си. Да разгледаме с удовлетворение изграденото от нас навън и отвътре. Чакаме те от 8-ми!

Втората част на сбора (16 – 28 август) ТЪРСИ също сериозни намерения за учене и работа. Тук продължаваме да доизграждаме, да се учим взаимно и да преживяваме. Очакваме те да пристигнеш на 16-ти и да останем заедно поне до 28 август включително.

Заключителният етап – следфестивалното подреждане и почистване – също ТЪРСИ своите хора. За 2-3 дни обикновено успяваме да подредим и да възпроизведем мястото като преди феста. Групата ни трябва да е 15-тина души, сигурни във възможността си да останат и за тези дни.

Нещата, които е важно да знаеш като кандидат БегликоДОБРОволец:

1. ДОБРОволстването в Беглика фест 2017 е от 8 до 30 август*, като:

 • от 08 до 16.08 – минимум
 • до 28.08 – оптимум
 • до 30.08 – максимум
  * при нужда от вариации във времето – обсъждаме в приемливи дози.

2. За БегликоДОБРОволстването по време на феста е важно предварително да се харесаме взаимно и да можем да разчитаме едни на други, като всеки намира своята задача и своето място във фестивалния график.

3. По време на подготовката работата ни е по цял ден, със следобедна почивка с вафли и плодове.

По време на феста има график, като всеки доброволец има своята смяна от 6 часа дневно. През другото време разполагаш със себе си, освен ако не те влече много да продължим с фестивални дейности 🙂

4. Необходими са ти: палатка, спален чувал, шалте, топли дрехи и бански, дъждобран, канче и посуда, отдаденост на бегликоДОБРОволческата ти професия и идеи за случването й.

5. Храната е осигурена.

6. Транспорт – осигуряваш си го ти.

Запознай се с тазгодишната листа на БегликоДОБРОволните професии, за да разбереш с какво ще се забавляваме и сътворяваме.

Важна вметка! През времето на подготовката и по време на фестивала някои от доброволческите ни дейности са еднакви, други са различни и сме благодарни за това. Значи, че сме изградили фестивала и той се случва. Това е важно да го имаме предвид, като четем списъка на БегликоДОБРОволческите професии. Той е информативен, като на място се случва магията!

Професии за цялото време на подготовката и фестивалните дни:

Кулинари (те са винаги търсени през цялото време) – с отношение към храната и готвещи постни манджи с кеф; организиращи провизиите; поддръжащи чистотата, красотата и функционалността на кухнята и местата за хранене.

Водоноски (важни през цялото време) – грижещи се за водичката; помощ в кухнята; т.е. тясно сътрудничество с Кулинарите и когато времето не им е уплътнено с вода, се включват в другото.

Огняри – грижещи се, за дървата за кухнята и за огнищата на фестивалната зона и на лагера. Отново важна и представена през цялото време професия, която споделя времето на притежателя си, с други занимания.

Горски феи – отговорни за сметосъбиране, почистващи зоната, поставящи пунктовете за смет, отговорни за компоста и боклука и неговото оползотворяване; поддържат състоянието и чистотата на компостните тоалетни; с това започваме и с това завършваме.

Основни професии за първата част на Подготвителния сбор от 8 август:

Група “РобоКооп”:

 • Тентаджии – опъващи тенти
 • Дърводелци – работа с дърво и сглобяване на дървени конструкции

Тентаджиите и Дърводелците тясно си сътрудничат.

Други професии за втората част на Подготвителния сбор от 16 август:

 • Магесници – отговорни за тоалетните (изграждане, почистване, поправяне, зареждане с трици)
 • Художници – рисуващи и закачащи табели, знаци, др.
 • И други!

Професии, представени само по време на феста:

 • Инфоматори – работа в инфоцентъра: разясняване и даване на информация за програмата, местоположение и др.
 • Транспортери – отговарят за паркинга, транспорта с лодки, насочване на човекопотока
 • Портиери и охранители
 • И други!

Кандидатурата си изпрати на Симона – beglikavolunteer@gmail.com, като споделиш:

 • мотивацията си за БегликоДОБРОволстване;
 • датите, за които искаш да се включиш;
 • свое кратко представяне, в избрана от теб форма.

Важното е да се срещнем. И колкото повече време сме заедно, толкова по-добре!