Контакти

Координатор

Борислав Сандов | beglika@gmail.com | тел. 088 709 6757

Медии и онлайн комуникации

Аглика Крушовенска | aglida@gmail.com | тел. 088 651 7950

Музикална програма

Петър Йорданов – Бъни | buny@koncerti.bg | тел. 089 9842 551

Артистична програма

Бенита Примо | beglikaarts@gmail.com

Програма „Здраве и себеопознание“

Лада Марина | lada@tarolink.com

Програма „Форум“

Люба Батембергска | l_batembergska@yahoo.com

Горски кът „Читател“

Анастасия Карнаух | office@chitatel.net

Доброволци

Симона Атанасова | beglikavolunteer@gmail.com

Търговци, занаятчии и изложители

Борислав Сандов | beglika@gmail.com

Изграждане на фестивалната зона и логистика

Стефан Михайловски | stefan.mihaylovski@gmail.com