Беглика фест търси своите доброволци

Подготовката и осъществяването на Беглика фест има нужда от енергията на хора, които вярват, че могат да общуват, да творят, да променят света заедно и за които природата е мястото на учене.

И тази година търсим хора със сериозни намерения и готовност за работа, учене, взаимодействие и взаимопомощ. Доброволците ще бъдат ангажирани с различни дейности, свързани с подготовката на района, изграждане на съоръжения и инфраструктура, разнообразни творчески и логистични задачи преди и по време на феста.

Доброволческото приключение на Беглика фест започва с подготвителния сбор от 2 август. Втората част на сбора е от 13 август и продължава до 31 август.

Подробна информация за доброволците