Импро-джем сцената се „роди“ на Беглика фест миналата година и „избухна“ в красота, творчество, единение и щастие! Най-важната идея-мисия на Импро-джема е да даде простраkство за отключване и развитие на творчеството на всеки един и на колективното цяло. А нашата роля в общия ритъм се усеща най-ясно,...