Вслушани в духовете на гората… долавяме техните гласове, шепотът им, проскърцванията, подземно пъплене, скрибуцане… навлизаме в друго време… дочуваме древната песен на земнте недра… отваряме празно и тихо пространство в себе си, за да ни съобщят нещо важно… усещаме бавните пулсации на подземното сърце. Светът на...