Игра “БеглИНО“

Игра “БеглИНО“ –  превърни мечтата си в реалност. Ще имате възможност да вдъхнете живот на идеите си с помощта нашите ментори и вашите съмишленици. Играта ще има четири етапа, които ще симулират  вашата иновативност , креативност и умения за намиране на решения извън установените класически рамки. 

  • (11ч. -12ч.) В първи етап участниците се запознават с иновативни процеси, продукти, технологии.
  • (12.15ч.– 13ч.) Следва brainstorming сесия, в която участниците  дефинират теми, които ги вълнуват – обособяват се екипи около значимите за участниците теми.
  • (13ч. -13.30ч.) Време за опознаване на съотборниците и кратка почивка.
  • (13.30 ч.-14.15ч.) Разиграва се театър, чрез който екипът представя проблема. Целта е да се постигне съпреживяване и да се достигне до предложения за решението на проблема. Време за подготовка - 40 мин, максимална продължителност на представянето - 5 мин.
  • (15.00-16:15) Финалният кръг изпраща участниците „на терен”, за да се опитат да направят прототип на модел или процес, чрез наръч от иновативни похвати, които фасилитаторът предлага, а отборът дискутира и избира. Може похватите да включват изследване на мнението на гостите на фестивала по даден въпрос или създаване на модел от подръчни материали (клончета,шишарки,въже). Следва презентация на идеята след финалния кръг с менторите в ролята на жури.

*Играта може да продължи и в неделя под формата на кратка среща с желаещите участници и съзнателна оценка на възможностите им практически да продължат започната идея, както и networking за отборите, за да има възможност за продължение в друга среда.