Клуб "Хелиос"

Клуб "Хелиос", Хасково, се занимава с астрономия, физика и практически занятия свързани с тези науки. Предишни години участвахме с лекции, наблюдения, работилници свързани с астрономията. Тази година сме подготвили наблюдения на Слънцето чрез телескоп, работилница за слънчеви часовници и дискусия на научна тема.

Описание на работилниците:

Слънчеви наблюдения: Използваме малък рефракторен телескоп с филтър за намаляване на яркостта. Тази система ни позволява да видим детайли от слънчевата повърхност като гранулация и слънчеви петна.

Слънчеви часовници: Работилница, в която всеки има възможност да си направи свой собствен слънчев часовник от хартия.

Дискусия/Лекция: Избрана тема в сферата на астрономията и физиката, в която можем да представим интересни научни резултати, факти и идеи. Участниците може да се включат с въпроси, за да се превърне в активна дискусия.

Програма:
26-ми,27-ми – наблюдения + работилница за слънчеви часовници комбинирано – 15:30 часа. 

27-ми -17:00 дискусия/лекция.

28-ми – 10 часа - наблюдения + работилница за слънчеви часовници комбинирано.