Мандала център

Център Мандала е място за цялостна трансформация. Място, където всеки може да открие свой път, метод и учение, с което да достигне менталното, емоционалното, душевното и физическото развитие, по отделно или балансирано. Мандала ще пренесат на Беглика Фест майсторския си подход в търсенето и разкриването на балансираното развитие чрез уъркшопи, семинари и практики, които ще въвлекат в процеса на трансформация всички бегликъри.

 http://yogamandala.net/en/