OIDA Therapy Institute

OIDA Therapy Institute е алтернативен институт за терапия и изкуство. Правят арт терапевтични ателиета, констелации, форум театър, йога и други практики, разкриващи вътрешния потенциал. Стартират програма "омиротворение" - активизъм за ненасилие и социално включване, която искат да споделят с уъркшоп на беглишката поляна. Уъркшопът включва различни терапевтични упражнения, през които участниците минават, откривайки несъзнавани лични позиции по теми като насилие, мир, толерантност, изява, свобода, дълг, щастие. Ще се радват да го споделят!

https://www.facebook.com/OIDATherapyInstitut