Разходи Беглика 2020

Дневни за основен екип 5500
Храна за доброволчески лагер 3500
Долекарска помощ 1400
Охрана 1200
Горива и транспорт 700
Материали 1100
Радиостанции 400
Интернет 200
Дърва за огрев 500
Каналочистачка 700
Административни 700
Такса за платформата Хородея 2100
Непредвидени разходи 2000
Всичко 20000