Какво е Хородея Дар?

ХОРОДЕЯ е стопанска мрежа, базирана на икономика на доверието. Иновативна платформа, трансформираща начина, по който заедно работим, творим, доброволстваме, правим бизнес и допринасяме за обществото.

ДАР е допълнително средство за обмен на ограничени по вид продукти и услуги между участниците в Хородея.

На събора 2020 даренията и доброволческият труд ще се регистрират като личен ПРИНОС, даващ право на ДАР.

През 2019г. чрез Хородея бе отчетен съ-творчески ПРИНОС в осъществяването на Беглика на стойност 66 450 Лв = 66 450 Дар.

Благодарение на усилията на доброволци от беглишката общност успяхме да се приближим до първата версия на Хородея.

В бъдеще Хородея ще поддържа обмен в ДАР.

През 2020 заедно ще създадем нови общностно значими проекти, които наричаме Задруги. Бъди деен и участвай лично.