Търговци & концептуални дарители

1. Условия за концептуални дарители

Концептуалните дарители са компании или търговски марки, които подкрепят осъществяването на Беглика и изразяват нашите морални и концептуални виждания.

 

С всеки дарител ще бъде сключен Договор за дарение скрепено със сертификат за благодарност от Фондация „Беглика”.

 

Не се допускат двустранни рекламно-търговски взаимоотошения или спонсорства.

2. Условия за извършване на търговска дейност

1. Хранителници – Организации задоволяващи основните хранителни нуждите на събора.

 

Такива са: основните кухни, ресторантчета,органични земеделски производители, предлагащите сладки неща и безалкохолни напитки. Напомняме Ви, че до фестивала се допуска храна създадена от зеленчуци и като изключение може да се предлага и зеленчуци с риба.

 

Заплащат:

– Индивидуално дарение от 28 лв., за всеки член на екипа;
– Встъпителна вноска под формата на дарение в размер на 200 лева;
– Допълнителен процент от оборота по договаряне – спрямо мащаба, вида дейност и индивидуалните спецификации.

 

2. Арт търговци – Всички арт работилници, занаятчийници, търговците на печатни издания, ръчно творчество, спортно-развлекателни и културни дейности.

 

Заплащат:

– Индивидуално дарение от 28 лв., за всеки член на екипа;
– Встъпителна вноска под формата на дарение в размер на 100 лева, без допълнителен процент от дейността.

Електричество > 

Съборът ще подсигури електричество единствено за осветление, тъй като оперираме със свити ресурси. Молим да организирате сами генератори или соларни панели за вашите нужди. Ако имате възможност, споделете ток със съседните на вас обекти.

 

Допълнителни мерки>

Всички търговци, които ще осъществят своята дейност трябва да са снабдени с документи за осъществяване на съответния вид дейност, при строго спазване на противоепидемиологични мерки наложени от Министерство на здравеопазването.

 

За всички Нас ще важи правилото – 3Д-та – дистанция, дезинфенкция и дисциплина. Опазването и съхранението на здравето ни зависи само и единствено от самите Нас.

3. Ред за регистрация

Използвайте следната регистрационна форма >>

 

Одобрените кандидати, ще бъдат уведомени за конкретните индивидуални параметри.

 

Благодарим Ви за подкрепата.