Ще има ли Беглика?

Трудно е да си признаем,
но дълго време си задавахме този въпрос.

Мечтаем да имаме събитие
от качествено по-високо ниво,

включително съдържание, взаимоотношения,
отпечатък, финансова обезпеченост,

но към момента не сме в състояние да го осъществим.

Истината е,
че цялата тежест до сега е лежала на плещите на шепа хора,

за да може други да се почувстват леки,
докато се намират в Беглика.

Време е за дълбока промяна,
за истински нов подход.

Търсим начин Беглика да продължи съществуването си в друг формат,

който отговаря на нашите виждания, търсения, нужди

и на духа на времето, в което живеем.

Каква да бъде тази по-чиста и лека,
по-сплотяваща и общностна форма,

към която заедно да се задвижим?

Имаме цяла година да открием и да вдъхнем живот
на още по-новата Беглика 2024-та,

а за това този път ще имаме нужда от всички вас,
когато времето назрее!

Бъдете готови да се присъедините,
за да Бъде(м) Беглика!