Беглика е платформа за изява

 

Програмата е жива и включва множество събития.

 

Някои от тях ще бъдат обявени, а други ще се родят на място.

 

Съдържанието на програмата се осъществява на отворен принцип и всеки е добре дошъл да се присъедини.

 

Използвай плъзгачите надолу и настрани, за да разгледаш програмата.

 

От 21.08 записвания в програмата стават само на място на Инфо точката на Беглика.